Ошибка
  • XML Parsing Error at 3:39. Error 9: Invalid character

Сажалка для л?ка

Печать

??сокая ?о?нос?? и
п?оизводи?ел?нос??.


Cажалка JJBROCH п?едназна?ена для ?о?ной посадки л?ка
и л?б?? д??ги? л?кови?н?? семян. Раз?або?анная сис?ема
за?ва?а семян п?и помо?и ав?ономн?? ложе?н??
зажимов ?азного диаме??а, позволяе? п?оизводи?? посадк? л?бого
?ипа л?кови?.

Те?ни?еские ?а?ак?е?ис?ики

  Те?ни?еские ?а?ак?е?ис?ики BUL-2 BUL-3 BUL-4 BUL-5 BUL-6 BUL-7 BUL-8
    ?оли?ес?во ?ядков 2 3 4 5 6 7 8
    ?ежд??яд?е (см) 20 20 20 20 20 20 20
    ?б?ем б?нке?а (л) 100 185 280 350 450 525 600
    ??оизводи?ел?нос?? (8 ?асов) 1 Ha 1,5 Ha 2 Ha 2,5 Ha 3 Ha 1,2 Ha 2,2 Ha
    ?ес (kg) 250 374 560 720 840 875 960
    ?о?нос?? ??ак?о?а (л.с.) 40 55 70 75 80 85 90

Imagen

   
  ?омплек? ложе?н?? зажимов для л?кови?н?? семян ?азн?? ??ак?ий   ?в?здо?ки для ?ег?ли?ования г?с?о?? посадки в ?ядке
       
   
  ?ак???ие бо?озд? п?ика??ва??ими кол?сами (оп?ия)   ??иводн?е кол?са ?ег?ли??ем?е по в?со?е для посадки на г?ебне и адап?а?ии к л?б?м с?емам (оп?ия)
       
   
  ??сева??ие диски и сис?ема за?ва?а семян, обеспе?ива??ие ?о?нос?? и акк??а?нос?? посадки   ?е?едние со?ники, ?ег?ли??ем?е по в?со?е, для в?бо?а гл?бин? заделки.

Video

Documentos

СА?А??А ??Я ?У?А.
?а?алог JJBroch 2012 Сажалка для л?ка
View on-line
?а?алог JJBroch 2012 Сажалка для л?ка
View on-line
?а?алог JJBroch 2012 Сажалка для л?ка
View on-line
?а?алог JJBroch 2012 Сажалка для л?ка
View on-line